WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Tip Toes slavnostně otevřela novou základní školu na Vinohradech: první školní den odstartoval s žáky velvyslanec Matt Field

Organizace Tip Toes poskytující česko-britské základní vzdělávání minulý týden slavnostně otevřela novou budovu ZŠ Vinohrady, kde přivítala žáky do první a druhé třídy. Oficiálního otevření se vedle rodičů a zástupců školy zúčastnili také speciální hosté – britský velvyslanec v České republice Matt Field a prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT.

Nově otevřené třídy nabídnou pro své žáky bilingvní výuku dle českých a britských vzdělávacích programů, s tím, že postupně budou otevřeny všechny ročníky prvního stupně. Rozšíření ZŠ Vinohrady na druhý stupeň je již také v přípravě. Nová budova se nachází v Říčanské ulici na Praze 10 v těsné blízkosti mateřské školy, kterou organizace rovněž provozuje. Budova nové základní školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí, včetně revitalizace venkovních prostor a vybudování nového sportoviště.

Školy Tip Toes působí v České republice již od roku 2009, dnes jsou otevřeny celkem čtyři a navštěvuje je přes 300 dětí ve věku od 2 do 15 let. Zaměření škol a školek Tip Toes reaguje na sílící trend a poptávku po dvojjazyčném vzdělávání od útlého věku, kdy jsou děti aktivně podporovány, aby mluvily, psaly, rozuměly, ale také přemýšlely nejen o školní látce ve více jazycích. Společně s individuálním přístupem, který rozvíjí jejich nadání, se dnes jedná o rodiči velmi žádanou kombinaci.

Máme obrovskou radost, že jsme mohli přivítat nové prvňáčky a druháky, se kterými se společně vydáme do dalšího školního roku. Individuální rozvoj dětí a jejich talentů je pro nás klíčový, stejně tak vytváření rodinného prostředí a důraz na kvalitu pedagogů, rodilých mluvčích, kteří jsou schopni sladit dvojjazyčnou výuku tak, aby děti obě kurikula zvládaly bez problému,“ komentuje první školní den v nové základní škole Jarmila Baker, jedna ze zakladatelek škol Tip Toes.

V příštím školním roce otevřeme v této budově další třídu prvního ročníku, navazující třídu druhého a třetího ročníku a následně plánujeme rozšíření na celou základní školu, tedy včetně druhého stupně. Budeme tak čerpat z know-how našich stávajících škol ve středních Čechách,“ dodává Jarmila Baker.

O školách Tip Toes

Organizace Tip Toes byla založena v roce 2009 a v současné době provozuje dvě mateřské a dvě základní školy ve Středočeském kraji a v Praze. Denně tyto školy navštěvuje přes 300 dětí ve věku od 2 do 15 let a zaměřují se na přátelský a individuální přístup, který žákům pomáhá nalézt v čem vynikají a dále rozvíjí jejich nadání. Výuku v angličtině i v češtině vedou plně kvalifikovaní učitelé a zkušení rodilí mluvčí, kterým se podařilo v průběhu let sladit dvojjazyčnou výuku tak, aby děti zvládaly kombinovaný obsah těchto dvou kurikul bez obtíží.

www.tiptoes.cz

Zdroj foto: Tip Toes