WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Duben, měsíc povědomí o císařských porodech: Podpora zdraví matek a dětí

Již každoročně je duben vyhlášený Mezinárodním měsícem povědomí o císařských řezech, který upozorňuje na problematiku porodů císařským řezem a zvyšuje povědomí o možnostech a rizicích této operace. Během dubna probíhají různé akce a osvětové kampaně, které organizuje Mezinárodní síť pro povědomí o císařských řezech, s cílem podpořit zdraví matky a dítěte, omezit císařské řezy a podporovat vaginální porody i po předchozím císařském řezu, pokud tím není ohroženo zdraví matky ani dítěte.

Duben, měsíc povědomí o císařských porodech: Podpora zdraví matek a dětí

Císařské řezy jsou často diskutovaným tématem v oblasti porodnictví, a mnoho organizací se zaměřuje na podporu žen, které se s touto možností setkaly. Jednou z organizací je ICAN (International Cesarean Awareness Network), mezinárodní síť organizací a jednotlivců, kteří se angažují v podpoře žen po císařském řezu, a usilují o zlepšení informovanosti, péče a podmínek souvisejících s porodem císařským řezem. Tato organizace poskytuje podporu, sdílení zkušeností a informace prostřednictvím různých iniciativ, setkání, online fór a materiálů. Jejím cílem je zvýšit povědomí o různých možnostech péče při porodu a podpořit ženy v tom, aby mohly rozhodovat informovaně o svém porodním zážitku.

Císařskými řezy se narodí cca 25 % dětí v ČR a na Slovensku je to až 30 % dětí, což představuje významný podíl v porodnické praxi. Přestože přirozený porod je preferovanou metodou a přináší mnoho benefitů jak pro dítě, tak i matku, tato metoda porodu se stala běžnou alternativou k přirozenému porodu v případech, kdy je tento porod pro matku nebo dítě rizikový, nebo když přirozený porod není možný. V České republice jsou porody císařským řezem pečlivě řízeny a monitorovány. Zdravotnická zařízení musí splňovat přísné standardy a chirurgické týmy jsou vyškolené a vybavené tak, aby zajistily bezpečný průběh zákroku.

V posledních letech lze pozorovat v nemocnicích rostoucí trend zaměřený na zlepšení prožitku a informovanosti žen. Jedním z klíčových prvků tohoto trendu je implementace tzv. „gentle císařského řezu„, který se snaží co nejvíce napodobit přirozený porod. To zahrnuje např. průhledné sterilní pláště, umožňující matce sledovat porod svého dítěte. Nemocnice také podporují poporodní kontakt, tzv. bonding, mezi matkou a dítětem. Kontakt kůže-na-kůži a okamžité umístění dítěte na hrudník matky není důležité pouze pro vytvoření silné emocionální vazby, ale také pro kontakt s prospěšnými mikroorganismy na kůži matky, což je právě významné v případě porodu císařem. Tato blízkost podporuje první kojení a usnadňuje miminku první přisátí. Protože při porodu císařem nedochází k průchodu novorozence porodními cestami a k osídlení prospěšnými bakteriemi, je studiemi uváděno, že tento kontakt hraje u novorozence významnou roli v minimalizaci rizika vzniku alergií, astmatu a rozvoje dalších nemocí v pozdějším věku.

Duben, měsíc povědomí o císařských porodech: Podpora zdraví matek a dětí

Kromě toho se nemocnice stále více zaměřují na podporu plánování přirozeného vaginálního porodu po prvním císařském řezu a poskytování personalizované péče respektující individuální potřeby a preference rodičky. Tyto trendy reflektují snahu nemocnic o zlepšení celkového prožitku z porodu a minimalizaci negativních dopadů tohoto typu porodu na zdraví matky a dítěte.

Duben, měsíc povědomí o císařských porodech: Podpora zdraví matek a dětí

Otevřeně a upřímně o císařském řezu: Poslechněte si příběh Natálie o čekání na její malou „Císařovnu“. O těhotenství, císařském řezu a co přichází po něm.

Zdroj foto: Nutriklub.cz