WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Nejvíce finančně gramotné děti Česka

V pátek 26. dubna se v prostorách České národní banky konalo finále již 13. ročníku největší tuzemské Soutěže Finanční gramotnost. Ta je určena studentům základních a středních škol a má za cíl zlepšit jejich finanční dovednosti. Do letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly poměřilo bezmála 1 300 škol a 64 000 studentů. Při celostátním finále si před odbornou komisí své finanční znalosti nejlépe obhájily týmy ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, Základní školy Pardubice-Polabiny a Masarykovy střední školy Letovice.

Nejvíce finančně gramotné děti Česka. Studují na školách v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji

Soutěž Finanční gramotnost, jejímž cílem je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách a pomoci dětem osvojit si zdravé finanční návyky již od útlého věku, se letos konala již po třinácté. Tradičně jí organizoval Institut pro další vzdělávání METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) za podpory České národní banky (ČNB), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí České republiky (MF ČR). Hlavním partnerem je již druhým rokem Nadace České spořitelny.

„Věříme, že pro budoucnost dětí jsou důležité nejen znalosti o penězích, ale také dovednosti jako kritické myšlení, schopnost řešit problémy a umět komunikovat. To vše Soutěž Finanční gramotnost podporuje, a to je také důvod, proč je Nadace České spořitelny hrdým partnerem,“ uvádí Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny. Dalšími partnery soutěže jsou poté ZFP Group a divadelní spolek Ty-Já-Tr.

Projekt, který je zaměřen nejen na rozšíření teoretických znalostí v oblasti financí, ale také na jejich využití v běžném životě, letos zaznamenal rekordní účast. Přihlášených bylo na 1 267 škol a téměř 64 tisíc studentů.

Vnímáme, že mezi studenty a učiteli roste zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Právě z tohoto důvodu byl letošní 13. ročník opravdu silný. Největší nárůst přihlášených škol jsme zaznamenali v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji,“ uvádí ředitelka soutěže Marie Štefánková.

Nejvíce finančně gramotné děti Česka. Studují na školách v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji

O vítězná místa se během celostátního finále v České národní bance utkalo celkem 42 týmů. Vítězem za první kategorii se nakonec stal tým ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, za druhou kategorii zvítězil tým ze Základní školy Pardubice-Polabiny a za třetí kategorii tým z Masarykovy střední školy Letovice. V rámci finále byl týmům zadán praktický úkol z reálného života, který navazoval na projekty z krajského kola a ověřil jejich finanční znalosti a pomohl jim uvědomit si hodnotu peněz a důležitost správného hospodaření.

Ze zpětných vazeb od účastníků soutěže víme, že velmi oceňují praktické úlohy, které jim pomáhají nahlédnout do běžného chodu života i domácnosti. Díky tomu si dokáží uvědomit, že je důležité mít přehled o svých příjmech a výdajích, a naučí se lépe přemýšlet nad financemi.“ říká Marie Štefánková.

Žákům Základní školy a Mateřské školy Sulejovice byla z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury udělena také speciální cena od MF ČR, kterou si dle jeho slov zasloužili za kompletnost zpracovaného projektu, ekologické myšlení, využití zdrojů školy a vydařené hospodaření s penězi. „Tento rok jsme se na vítězi nezávisle na sobě shodli s odbornou porotou, což se každoročně nestává. Hlavním důvodem je, že vítězný tým měl svůj projekt opravdu velmi dobře připraven a dokázal ho na vysoké úrovni odprezentovat. Zároveň dokázal uspořit dostatek financí, a to díky nápadu využít interní zdroje školy, a navíc nezapomněl obdarovat ani svou paní učitelku,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura a dodává, že finanční gramotnost je něco, co jako populace opravdu potřebujeme:

„Jde již o třetí ročník Soutěže Finanční gramotnost, kterého jsem součástí a musím říct, že čím dál více vnímám jeho důležitost mezi dětmi a mládeží. Díky soutěži si žáci mohou rozšířit obzory a dozvědět se mnoho praktických věcí, které využijí ve svém budoucím životě. Je evidentní, že pokud mladí lidé začínají s naukou o finanční gramotnosti od útlého věku, tak se ve světě financí budou v dospělosti lépe orientovat a zvládnou lépe hospodařit s penězi.“.

Důležitost finanční gramotnosti zmiňuje také člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka:

„Finanční gramotnost je velice podstatné téma, obzvláště u mladých lidí, protože se nadále line celým životem. Pokud chceme, aby naše děti měly kvalitní život, je potřeba je v této oblasti vzdělávat. V zájmu České národní banky je, aby budoucí generace disponovaly alespoň základními znalostmi, byly schopné se v dospělosti orientovat na trhu financí, samy vyhodnocovat situace a předcházet tak nechtěným útokům ze strany podvodníků. A to jsou důvody, proč dlouhodobě podporujeme projekt Soutěž Finanční gramotnost. Když vidím ty žáky a jejich entuziasmus, naplňuje mě to nadšením a také klidem, že se nám daří vychovávat generace, které na trhu financí obstojí nejen jako klienti, ale třeba i v roli bankéřů nebo ekonomů.“.

Nejvíce finančně gramotné děti Česka. Studují na školách v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji

Soutěž Finanční gramotnost pomáhá žákům nejen rozvíjet jejich dovednosti v oblasti financí, ale může je také motivovat v jejich budoucím studiu.

„Podporovat soutěže je součást vzdělávacích programů. Kromě běžného vzdělávání je potřeba nabídnout žákům i další aktivity, které jim pomohou se rozvíjet a třeba i připravit na budoucí život. A právě díky Soutěži Finanční gramotnost se nám může podařit vylepšit znalosti našeho národa v oblasti financí. Dětem a mladým lidem tak názorně ukážeme, jak hospodařit se svými prostředky a zároveň je můžeme motivovat k dalšímu vzdělání v tomto oboru, a vychovat tak profesionály, kteří umí finančně vést velké firmy,“ uvádí ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

A právě vzdělání a rozvoj v oblasti financí zajišťuje odborný garant soutěže EFPA ČR, která sdružuje špičkové certifikované poradce na českém trhu a pořádá zkoušky odborné způsobilosti v oblasti pojištění, úvěrů, penzí a investic.

„Otevření problematiky finanční gramotnosti u dětí považuji za základní prevenci proti zadlužování a finančním problémům v dospělosti. Proto je do projektu zapojena řada odborníků z praxe, kteří dětem pomohou nejen upevnit jejich stávající znalosti, ale také je dále prohloubit. Dáváme důraz na kompetence, což podporuje u dětí a mladých lidí zájem o vzdělávání ve finanční gramotnosti. Vnímáme to především u studentů středních škol, kteří se díky soutěži začali o finance více zajímat a dále se v této oblasti vzdělávat,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR.

Zdroj foto: Pixabay