WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Nákupní galerie Myslbek představuje nový vizuální styl

Nákupní galerie Myslbek představuje nový vizuální styl. K jeho tvorbě byla použita umělá inteligence

Pražská Nákupní galerie Myslbek se posouvá do nové éry grafického designu s úchvatným a inovativním přístupem, tímto krokem zahajuje svou spolupráci s pražským uskupením marketingových veteránů Hanisch and friends. Myslbek razí odvážné oživení své tváře s pomocí umělé inteligence, jejíž užití vnímá galerie jako příklad novodobého progresu umělecké tvorby. Nákupní galerie Myslbek tak i v novém kabátě zůstává věrná svému poslání – být místem podpory a afiliace umění.

„Zadáním bylo propojit stávající prvky brandu, jimiž jsou kombinace fashion, umění a punku, a promítnout je do nové vizuální identity. Téma umělé inteligence je v našem oboru samozřejmě žhavé. Využití AI při kreativní tvorbě hravých, originálních vizuálů pro galerii Myslbek nám přišlo jako ideální příležitost tento moderní a do určité míry kontroverzní nástroj použít,” shrnuje jednatel skupiny Hanisch and friends Petr Hanisch.

I přes bezkonkurenční efektivitu AI (umělá inteligence nabízí možnost tvořit rychle fotografické koláže, které by v běžné produkci zabraly několik dní práce vícečlenného týmu), největší přidanou hodnotou AI je její určité estetické mysterium, kterým se nové vizuály zcela odlišují od retailových kampaní konkurentů.

„Nespornou výhodou je rychlost, se kterou se vytváří složité fotomontáže, jejichž kvalita je na vysoké úrovni. AI nám také dává mnohem širší kreativní možnosti, díky kterým jsou vizuály nápaditější a pro zákazníka zapamatovatelnější,” popisuje výhody kreativní ředitel Hanisch and friends Vítězslav Mareš.

Téma umělé inteligence plánuje galerie Myslbek podpořit interaktivní výstavou s různorodým doprovodným programem, který zahrnuje odborné diskusní setkání s vybranými experty, kteří o AI budou hovořit v kontextu svých oborů. Výstava i program mají za cíl představit nejen přínosy umělé inteligence pro naši společnost, ale také nahlédnout na její komplexnější aspekty.

„Myslbek dlouhodobě podporuje umění a design. Využití AI by se tak mohlo leckomu zdát v tomto případě sice až nepatřičné, nicméně z našeho pohledu jej vnímáme přesně naopak. Užití umělé inteligence umělecký proces připomíná: vznikají originální díla, grafik má velký prostor pro představivost a nabízí se i možnost integrovat další umělecké směry do nově vzniklých materiálů. Proto se nám tento nápad hned líbil a věříme, že díky unikátnosti výsledného vzhledu budeme nyní pro naše zákazníky více rozpoznatelní a jasně identifikovatelní. Celkově téma AI otevírá příležitost i pro další možnosti, těšíme se tedy, co dalšího nám přinese,“ říká Lenka Beldíková, marketingová manažerka Myslbeku.

Nová vizuální identita byla tvořena se strategickým cílem umocnění stávajícího brandu a positioningu a bude postupně integrována do všech komunikačních kanálů a propagačních materiálů včetně redesignu stávajících webových stránek.

O nákupní galerii Myslbek:

Nákupní galerie Myslbek byla otevřena veřejnosti před 26 lety, 4. července 1997. Samotná stavba, jejímiž autory jsou architekti ateliéru AHK – Zdeněk Hölzel a Jan Kerel společně s francouzským architektem Claudem Parentem, propojuje klasicistní architekturu s architekturou 20. století. Od svého otevření prošla budova významnou rekonstrukcí pod taktovkou architektonického ateliéru Jestico + Whiles. Následně získala zelený certifikát BREEAM In-Use. Je rozdělena na kancelářskou a retailovou část. Vlastníkem budovy je akciová společnost Myslbek, jež je součástí investičního fondu AEW. Správu centra má na starosti Cushman & Wakefield.

O Hanisch and friends:

Jsme uskupení kreativců, marketingových veteránů a reklamních vizionářů. O každé zakázce přemýšlíme nově. Budujeme marketingové strategie a v souladu s kreativou tvoříme plán komunikačních platforem podporující jeden cíl: komunikovat značku našich klientů efektivně a autenticky v jazyce, na který zákazníci budou reagovat.

Zdroj foto: Galerie Myslbek, Hanisch and friends