WOMENHOUSE.cz

Portál výhradně jen pro ženy…

Redakce

Šéfredaktor & CEO :

Mikolášek Ivo

Zástupce šéfredaktora a editorka :

Pechová Jordana

Produkční obchodního oddělení :

Olšanská Tereza

Redakce :

Holáňová Jolana

Pechová Jordana

Kubíková Petra

Mgr. Vaněk Miroslav

Fotograf a kameraman :

MENHOUSEMAN.cz

Jazykové korektury :

Ing. Vladimíra Krejčíková

Právní oddělení HMG :

Mgr. Hudek Tomáš